LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


báo cáo chuyên đề


Tên tài liệu Tác giả Năm Ký hiệu lưu trữ
Báo cáo khoan kiểm tra dị thường từ vùng Tri Tôn - Hòn Đất - Kiên Giang Nguyễn Ngọc Thu 1986 Vl-171
Báo cáo kết quả bay kiểm tra bản đồ từ hàng không miền nam Việt Nam Nguyễn Xuân Sơn 1977 Vl-98
Báo cáo kết quả công tác tìm kiếm vàng vùng Trà Năng - Lâm Đồng (1987-1993) Nguyễn Văn Mài 1994 V-79
Báo cáo kết quả khảo sát một số thông số vật lý ảnh hàng không vũ trụ đa phổ phục vụ nghiên cứu địa chất khu vực Lâm Đồng. Nguyễn tài Thinh 1987 Vl-192
Báo cáo kết quả khảo sát và tìm kiếm than bùn U Minh Đoàn Sinh Huy 1978 T-174
Báo cáo kết quả nghiên cứu làm giàu và sản xuất thử kaoline thương phẩm chất lượng cao Hoàng Thị Đàn 1992 Đs-207
Báo cáo kết quả nghiên cứu tính chất vật lý của đá và quặng trên lãnh thổ Việt Nam (Đề tài 44.01.02.03) Nguyễn Khải 1986 Vl-189
Báo cáo kết quả nghiên cứu đánh giá tiềm năng và triển vọng đá qúi Miền nam Việt Nam (1991-1993) Trần Xuân Toản 1994 Đq-16
Báo cáo kết quả sử dụng phương pháp phóng xạ khảo sát phối hợp tìm kiếm cát nặng vùng ven biển Hàm Tân - Thuận Hải tỷ lệ 1/25.000 Trương Thanh Hương 1980 Vl.VI-03
Báo cáo kết quả sử dụng phương pháp phóng xạ khảo sát phối hợp tìm kiếm cát nặng vùng ven biển nam Phan Thiết - Thuận Hải tỷ lệ 1/25.000 Trương Thanh Hương 1981 Vl.VI-02
keyboard_arrow_up back to top