LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


báo cáo chuyên đề


Tên tài liệu Tác giả Năm Ký hiệu lưu trữ
Báo cáo địa chất kết quả thăm dò sơ bộ mỏ sét bentonit Tam Bố - Di Linh - Lâm Đồng (Trữ lượng tính đến tháng 12/1987) Lê Đặng Bình 1987 Đs-195
Báo cáo địa chất kết quả thăm dò tỉ mỉ kaoline khu đông nam mỏ Trại Mát - Lâm Đồng Nguyễn Tiên Tuý 1987 Đs-190
Báo cáo địa chất kết quả thăm dò tỉ mỉ mỏ cát trắng Thủy Triều - Cam Ranh - Phú Khánh Nguyễn Viết Thắm 1982 Ct-14
Báo cáo địa chất kết quả thăm dò tỉ mỉ mỏ puzolan Gia Qui - Đồng Nai Đoàn Thế Bình 1982 Đx-35
Báo cáo địa chất kết quả tìm kiếm 4 điểm quặng vàng trong các điểm vàng có triển vọng miền nam Việt Nam Huỳnh Minh Cương 1992 V-57
Báo cáo địa chất kết quả tìm kiếm chì-kẽm, bạc và các khoáng sản đi cùng vùng Gia Bạc - Di Linh - Lâm Đồng Nguyễn Viết Thắm 1989 Ck-63
Báo cáo địa chất kết quả tìm kiếm phổ tra các khoáng sản nội sinh trong phạm vi Liên đoàn 6 và chuẩn đoán tiềm năng của chúng Huỳnh Minh Cương 1989 Th-108
Báo cáo địa chất kết quả tìm kiếm đánh giá triển vọng cát trắng và sa khoáng ven biển từ Hòn gốm đến Vũng Tàu tỷ lệ 1/200.000 Nguyễn Viết Thắm 1984 Th-72
Báo cáo địa chất tìm kiếm tỉ mỉ than nâu, sét gạch ngói Đại Lào - Bảo Lộc - Lâm Đồng Nguyễn Quốc Tuân 1983 T-192
Báo cáo địa chất về công tác khảo sát phốt phát quần đảo Trường Sa Nguyễn Viết Thắm 1977 Ph-28
keyboard_arrow_up back to top