LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Lập bản đồ Địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Đèo Bảo Lộc

Chủ nhiệm: Phạm Văn Hường

Năm: 

- Mục tiêu:

Đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản, tỷ lệ 1/50.000 và các bản đồ chuyên đề kèm theo, phát hiện tất cả các loại khoáng sản trong diện tích nhóm tờ, trọng tâm là vàng, thiếc, bauxit, đá quý và khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Xác định các diện tích có triển vọng khoáng sản để tổ chức công tác đánh giá tiếp theo.

 

 NGHIÊN CỨU CÁC VẾT LỘ CHUẨN VỀ KIẾN TẠO TẠI ĐA MI

 

 Khôi phục cột địa tầng lỗ khoan tại Núi Chùa – Mê Pu

 

PHỔ TRA ĐIỂM URAN – THORI ĐÔNG ĐẬP HÀM THUẬN, XÃ ĐA MI, HUYỆN HÀM THUẬN BẮC, TỈNH BÌNH THUẬN

Quang cảnh đỉnh núi Lu Bu phía Tây Đèo Bảo Lộc trung tâm khối granit pha 1 phức hệ Ankroet

keyboard_arrow_up back to top