LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

SOUTH VIETNAM GEOLOGICAL MAPPING DIVISION


Thông tin tuyển dụng

THÔNG BÁO  

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NĂM 2019

 

Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Thực hiện Công văn số 1947/ĐCKS-TCCB ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phê duyệt số lượng người làm việc theo vị trí việc làm và kế hoạch tuyển dụng;

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam thông báo tuyển dụng viên chức, lao động năm 2019, cụ thể như sau:

    I. Số lượng viên chức cần tuyển tương ứng với vị trí việc làm        * Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng:          38 chỉ tiêu, trong đó gồm:

 1.     Vị trí Điều tra địa chất và thăm dò khoáng sản vào chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III (mã V.06.02.05): 30 người,

    Trong đó:

Chuyên ngành là Địa chất, Địa chất học:       25 chỉ tiêu.

Chuyên ngành Địa Vật lý:                      05 chỉ tiêu.

 1.     Vị trí Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất, khoáng sản vào chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III (mã V.06. 02.05): 01 chỉ tiêu, với chuyên ngành đào tạo là Địa chất, Địa chất học.
 2.     Vị trí Phân tích mẫu địa chất, khoáng sản vào chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III (mã V.06. 02.05): 03 chỉ tiêu,  Trong đó:

Chuyên ngành đào tạo là Địa chất, Địa chất học: 02 chỉ tiêu.

Chuyên ngành đào tạo là Kỹ thuật Địa chất: 01 chỉ tiêu.

 1.     Vị trí Lái xe vào chức danh Lái xe (01.010): 04 chỉ tiêu.
 2.    Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

II.1. Về tiêu chuẩn chung

 1. Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc; không phân biệt thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

 1.     Chỉ tuyển Nam giới.
 2.    Có Quốc tịch Việt Nam và hiện đang cư trú tại Việt Nam. 
 3.     Tuổi đời từ 18 đến dưới 45 tuổi (đối với trình độ trên Đại học có thể đến 50

tuổi); 

 1.    Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; 
 2.     Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ; có khả năng đi thực địa thường xuyên ở khu vực miền núi, hải đảo theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng nhu cầu vị trí tuyển dụng.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 1.    Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 2.    Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án; Quyết định

hình sự của Tòa án; đang trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II.2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:

 1.    Đối với vị trí “Điều tra địa chất và thăm dò khoáng sản”: Tốt nghiệp trình độ từ Cao đẳng trở lên.
 2.   Đối với vị trí “Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất, khoáng sản”: Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên.
 3.    Đối với vị trí “Phân tích mẫu địa chất, khoáng sản”: Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên.
 4.   Đối với vị trí “Lái xe”: có bằng lái xe hạng B2 trở lên.

    III. Mức lương

-        Đối với Chức danh nghề nghiệp Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III (mã V.06. 02.05): Chi trả theo quy định của Luật viên chức số 58/2010/QH12; Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và Quy chế chi tiêu nội bộ của Liên đoàn.

-        Đối với Lái xe (01.010): Chi trả căn cứ theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP và hiệu quả công việc, mức độ đóng góp.

IV. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Mỗi ứng viên chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào 01 vị trí tuyển dụng. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức, lao động bao gồm:

-        Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định

161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ);

-        Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; bản sao hộ khẩu;

-        Bản sao giấy khai sinh;

-        Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng; bảng điểm kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

-        Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe (quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ y tế về hướng dẫn khám sức khỏe);

-        Bản tự đánh giá nhận xét về phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống; trình độ chuyên môn nghiệp vụ quá trình công tác có xác nhận của cơ quan người đó công tác

(nếu đã tham gia làm việc có đóng BHXH);

-        02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ (4 x 6).

V. Hình thức xét tuyển

 1.      Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người tuyển dụng sẽ tham dự vòng 2.

 1.      Vòng 2

Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

 1.       Thời gian và địa điểm xét tuyển

Thời gian xét tuyển: Dự kiến cuối tháng 12/2019 

Địa điểm xét tuyển: Trụ sở Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Các thông tin liên quan đến thông báo tuyển dụng viên chức, lao động năm 2019 sẽ được niêm yết tại trụ sở chính Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc tại địa chỉ http://www.bddcmn.vn/và được đăng trên phương tiện thông tin truyền thông của báo Người Lao động.

 1.   Thời gian và địa điểm liên hệ nộp hồ sơ,  

Người tham gia dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ hoặc gửi theo đường bưu chính.

Địa điểm tiếp nhận: Phòng Tổ chức - Hành chính (bộ phận Tổ chức cán bộ) –

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, số điện thoại liên hệ: (028) 38 465 403.

Thời gian nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ theo giờ hành chính trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo này được phát hành (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính sẽ căn cứ dấu bưu chính). Liên đoàn không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển.

Văn bản thông báo tuyển dụng: Tải file Thông báo

keyboard_arrow_up back to top